Browsing Tag

wordpress

4 ସରଳ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କୁ ସେଟ କରିପାରିବେ

ଗୁଗୁଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କିପରି ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ହେଉଛି ବୁଝିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ: ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶକ କିଏ | ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | ତୁମର ସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବାବେଳେ ସେମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି…

ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ କିପରି ଆପଣ ନିଜେ ଆଡସେନ୍ସ କୁ ଯୋଡ଼ିବେ

ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି କି ଆଡସେନ୍ସ କୁ ବ୍ଲଗିଂଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳେ | ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ ନିଜ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକୁଛନ୍ତି ତେବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ | ଯଦିଓ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ…